Enginyeria i gestió de projectes

Serveis d’enginyeria

Enginyeria de projectes

Projectes BIM: construcció, ambientals, instal·lacions, activitats, legalitzacions
Plans d’autoprotecció
Certificacions energètiques
Informes previs

Enginyeria d'execució dels projectes

Direcció tècnica i facultativa
Coordinació de seguretat i salut
Gestió econòmica
Gestió programació

Enginyeria post-projecte

Biblioteca digital de projectes
Identificació dels requisits legals i gestió dels venciments
Registre de marques

Indústria

comerç, hostaleria i restauració

 

Oficines i habitatges

 

Administració pública

Estudis de viabilitat / Assessoria i consultoria / Planificació i valoracions / Enginyeria i disseny integral de projectes BIM / Direcció de projectes / Llicències d’activitat / Legalitzacions / Venciments administratius