Enginyeria de projectes

ALBAREDA ENGINYERIA oferim els serveis en l'àmbit de l'enginyeria industrial en projectes de construcció BIM, ambientals, instal·lacions BIM, activitats, legalitzacions, autoritzacions administratives, informes previs i assessorament en la identificació dels requisits legals.

Albareda Enginyeria

 • Estudis previs i avantprojectes d'implantació i disponibilitat de serveis (electricitat, aigua, gas, abocaments, telefonia, etc...)
 • Projectes bàsics
  • Estudis d'impacte ambiental
  • Projectes d'obres i construcció
  • Projectes d'instal·lacions
  • Llicències ambientals i d'activitats
  • Projectes de protecció contra incendis
  • Llicències d'obres

Projectes executius

 • Projectes executius
  • Construcció
   • Enderroc i obra civil
   • Estructures
   • Construcció de naus
  • Instal·lacions
   • Alta i baixa tensió
   • Instal·lacions tèrmiques
   • Gas
   • Emmagatzematge de productes químics i petrolífers
   • Equips a pressió
   • Instal·lacions frigorífiques
   • Protecció contra incendis
Albareda Enginyeria  | Avinguda Barcelona, 48 4t 2ª | 08700 Igualada (Barcelona)

T. 93 803 25 84  | F. 93 805 48 13

mapa web | política de privacitat | política de cookies