Serveis d’enginyeria

Oferim serveis d'enginyeria per a cada fase del projecte i per cada sector d'activitat

Enginyeria de projectes

Assessoria, consultoria, estudis previs, disponibilitat els serveis

Projectes bàsics

 • Projectes d’obres i construcció
 • Projectes d’instal·lacions
 • Llicències ambientals i d’activitats
 • Llicències d’obres
 • Plans d’autoprotecció
 • Certificacions energètiques

Projectes executius

 • Construcció i Obra civil
 • Instal·lacions: Alta i baixa tensió, Instal·lacions tèrmiques, Gas, Emmagatzematge de productes químics i petrolífers, Equips a pressió, Instal·lacions frigorífiques, Protecció contra incendis, etc.

Enginyeria d’execució dels projectes

 • Direcció tècnica i facultativa
 • Coordinació de seguretat i salut
 • Gestió econòmica
 • Gestió programació
 • Assessorament

Enginyeria post projecte

Enginyeria post projecte *

Bliblioteca Digital de Projectes

Des d’aquest servei podrà accedir a qualsevol dels projectes que hem elaborat per vostè i disposar de:

 • Projecte i certificat final
 • Autoritzacions administratives

Podrà tenir accés, en qualsevol moment, a la documentació o informació associada, convertint-nos en la seva biblioteca digital de projectes

Identificació dels requisits legals i gestió dels venciments

Conegui les novetats i tingui accés als requisits legals vigents aplicables a la seva empresa en matèria de medi ambient, riscos laborals, seguretat de les instal·lacions o eficiència energètica, per tal de complir amb els requeriments de ISO 14001, 45001 o 50001, en l’àmbit de la Unió Europea, Espanya, i qualsevol Comunitat Autònoma o municipi.

Amb aquest servei obtindrà:

 • Identificació inicial i manteniment posterior dels requisits legals que s’apliquen a la seva empresa
 • Correu electrònic d’avís amb les tasques a realitzar
 • Avís mensual de les les novetats legislatives
 • Fitxer Word o Excel amb el quadre de requisits legals i l’agenda amb avisos de les tasques pendents i periòdiques programades
 • Possibilitat de crear perfils propis per avisos de convocatòries d’ajuts, subvencions o qualsevol àmbit d’interès.
 • Resolució de consultes
 • Estalviï temps obtenint la llista dels requisits legals que li apliquen i de les tasques programades

Registre de marques

Conegui abans d’iniciar la tramitació si la marca que desitja contractar està disponible.

Gestionem i preparem tota la documentació per registrar la seva marca i el venciment de validesa.

Protegeixi allò que el diferencia!